Натискате едновременно двата бутона за звук
Спиране или пускане на микрофона
Натискате и задържате индикатора за 3-4 секунди
Включване или изключване на светещия индикатор
Натиснете контролера
Прехвърляне разговор от телефона към предавателя
Натискате, задържате контролера докато чуете звук
Поставяне входящия разговор на изчакване
Натискате, задържате двата бутона за звук
Приемане на трети входящ разговор
Натискате и задържате контролера
Смяна между два активни разговора
Натискате и задържате контролера
Приемана на втори входящ разговор
Натискате, задържате контролера докато чуете звук
Пренабиране на последния набран номер
Натискате, задържате контролера докато чуете звук
Отказ на разговор
Натиснете еднократно контролера
Приемане на разговор
Натиснете еднократно контролера
Край на разговор
Натиснете контролера и кажете името след сигнала
Гласово набиране
В режим на готовност
Бързо премигва
Свързан е към телефона
Бавно премигва
Ауторизац. е успешна
10 бързи премигвания
В режим на ауторизация
Свети постоянно
Батерията е изхабена
Не свети
Батерията е заредена
Спира да свети
Зареждане на батерията
Постоянно свети докато се зарежда предавателя