Свързан е към телефона
Бавно премигва
Успешна ауторизация
2 бързи премигвания
В режим на ауторизация
Свети постоянно в синьо
Батерията е изхабена
Не свети
Батерията е заредена
Свети в синьо като е на зарядно
Зареждане на батерията
Свети в червено като е на зарядно
Натиснете държача за 2 секунди
Прехвърляне на разговор от тел. към предавателя
Натиснете и задръще държача докато чуете бип
Пренабиране на последния набран номер
Натиснете държача на химикала два пъти
Отказ на разговор
Натиснете държача на химикала
Приемане на разговор
Натиснете държача на химикала
Край на разговор
Натиснете държача и изговорете името след зигнала
Гласово набиране